วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน

        ข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะนิยมปลูกกันมากในช่วงฤดูฝน สามารถปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย จะทำให้ผลผลิตดีและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า ข้าวโพดหวานต้องการแสงแดดจัดเต็มวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูก 24-30 องศาเซลเซียส และกลางคืนอุณหภูมิอยู่ในช่วง 15-18 องศาเซลเซียส จะทำให้ข้าวโพดหวานมีคุณภาพดีและความหวานสูง

ขั้นตอนการปลูก

 1. โดยการไถดินลึกประมาณ 15-20 ซม. ตากทิ้งไว้ 7-10 วัน เพื่อจำกัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช หากมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินควรใส่ในช่วงนี้ แล้วไถพรวนอีกครั้ง
 2. ทำการขุดร่องลึกประมาณ 15-20 ซม. ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 80-100 ซม. หากสภาพดินแห้งไม่มีความชื้น ควรปล่อยน้ำเข้าตามร่องหรือรดน้ำให้ดินมีความชื้นทั่วบริเวณ
 3. เจาะหลุมปลูก ใช้ระยะห่างระหว่างหลุม ประมาณ 25-35 ซม. นำเมล็ดหยอดลงไป หลุมละ 1-2 เมล็ด
 4. หลังหยอดเมล็ดไม่ควรให้ดินแห้งเกินไป ควรให้มีความชื้นอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ควรให้น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้เมล็ดเน่าได้
 5. หลังหยอดเมล็ด 5-7 วัน ข้าวโพดก็จะเริ่มงอก

ขั้นตอนการดูแล

 1. ถอนแยกต้น ทำหลังจากหยอดเมล็ด 12-14 วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
 2. การให้ปุ๋ย 14-20 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ผสมกับปุ๋ย 15-15-15 ในอัตราส่วน 1:1 หว่านที่ร่องน้ำข้างๆต้น แล้วกลบโคนต้น
 3. เมื่อข้าวโพดติดฝักอ่อน ใส่ปุ๋ย 14-14-21 หรือ 13-13-21 โดยหว่านที่ร่องน้ำแล้วกลบโคนต้น
 • การให้น้ำ ให้อย่างสม่ำเสมอให้ขาดน้ำ โดยปล่อยน้ำตามร่องน้ำ หรือใช้สปริงเกอร์
 • การกำจัดวัชพืช ให้ทำพร้อมๆกับการปุ๋ยและการกลบโคนต้น
 • การฉีดพ่นสารป้องกันโรคพืชและแมลง ต้องระวังเรื่องหนอนเจาะฝักหรือเจาะลำต้น ควรฉีดพ่นยาพวกคาร์บาริล หรือยาพวกถูกตัวตาย เช่น เมทโธมิล

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว มีอยู่ 2 รูปแบบ

 1. การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ต้องทราบก่อนว่าเป็นพันธุ์หนัก, เบา หรือปานกลาง เช่น พันธุ์เบา อายุ 55-65 วัน, พันธุ์ปานกลาง อายุ 70-85 วัน, พันธุ์หนัก อายุ 90 วันขึ้นไป
 2. เก็บสุ่มตัวอย่างในแปลงมาตรวจดูก่อนว่าได้ที่แล้วหรือยัง จึงเริ่มเก็บเกี่ยว วิธีนี้แน่นอนและนิยมทำกันมากที่สุด

Related Posts